ปัญหาจากการเรียนรู้ ไม่ได้อยู่ที่เรียนอะไร แต่อยู่ที่การนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้ได้ต่างหาก การประยุกต์เกิดจากประสบการณ์ทำงานจริง ทุกคอร์สจึงพัฒนาจากประสบการณ์การทำงานโดยตรง เหมาะสำหรับพัฒนาศักยภาพของทีมการตลาด เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เน้นปรับวิธีการคิด และฝึกการใช้เครื่องมือการตลาดมาสนับสนุนแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เอ็มโหน่ง

ประสบการณ์ออกแบบแบรนด์ +20 ปี

Scroll to Top