Podcast
wazinee

ลูกค้าของเรา…คือใครกันแน่???

ถ้าเริ่มต้นไม่เคลียร์ การวางแผนสื่อก็เพี้ยน เมื่อสื่อเพี้ยน การนำไปโปรโมทก็ไม่เข้าเป้า ต้องแก้เรื่องนี้ เคลียร์ให้เข้าใจก่อน

อ่านต่อ »
Scroll to Top