ทำไมคอนเทนต์แบบเดิม ไม่ได้ผล!!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

ทำไมแก้เรื่องคอนเทนต์ไม่ได้สักที??? สาเหตุมาจาก:

1. คอนเทนต์ยุคนี้โลดแล่นบนดิจิตัลแพลทฟอร์ม ซึ่งถูกนำมาโปรโมทเพื่อให้เกิดการเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายมากขึ้น เร็วขึ้น แต่…ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นสื่อเราแค่ในแพลทฟอร์มเดียว หรือ…ดูครั้งเดียวอาจไม่ซื้อทันที ทำให้การออกแบบคอนเทนต์ในยุคนี้ ต้องเข้าใจเรื่องของ (1)แพลทฟอร์มที่สามารถเข้าถึงผู้ชมเป้าหมาย (2) เนื้อหาที่สะกิดต่อมความสนใจของผู้ชมต่างกลุ่ม ต่างวาระ และ (3) การออกแบบสื่อดิจิตัลที่กระตุ้นคอนเวอร์ชั่น

2. การศึกษาเรื่องคอนเทนต์ ต้องเรียนรู้วิธีประยุกต์มากกว่ากางตำรา เพราะคอนเทนต์จะถูกนำมาใช้ใน 2 สถานการณ์ (1)โปรโมทธุรกิจ และ (2) แก้ปัญหา ส่วนใหญ่เรามองคอนเทนต์และใช้เพื่อให้ได้ (1) แต่ลืมไปว่า… ถ้า (1) ไม่เวิร์ค ข้อ (2) คือด่านสำคัญ ดังนั้นการเรียนเรื่องคอนเทนต์ จะเรียนแบบหลอกๆ สมมุติเอา…มันไม่พอ เพราะการเรียนเพื่อให้กล้าแสดงออก กล้าคิด มันคือ…แค่จุดเริ่มต้น แต่ในการทำธุรกิจจริง ต้องสอนให้กล้าแตกต่าง และ แก้ปัญหาเป็น จึงต้องเน้นการฝึกในเชิงประยุกต์

3. การฝึกฝนให้สามารถประยุกต์ใช้คอนเทนต์แก้สถานการณ์ได้ เป็นการฝึกแบบรายบุคคล เพราะแต่ละคนมีความเข้าใจ ความถนัดที่แตกต่างกัน หากในคลาส มีผู้เรียนเยอะ การปรับแก้จะทำได้ไม่ทั่วถึง ก็จะได้เพียงหลักการ ที่เหลือต้องไปฝึกปฎิบัติเอง การลองผิดลองถูกในห้องเรียน ย่อมดีกว่าลองในธุรกิจจริง…จริงไหม
คอร์สที่พี่จัด..ออกแบบหลักสูตรจากการนำไปใช้จริง ไม่เน้นทฤษฏี เน้นที่ (1)วิธีคิด (2)วิธีการ และ (3)วิธีทำ คอร์สนึงไม่เกิน 5 คน เพราะจำนวนน้อย พี่ดูแลได้ทั่วถึง ปรับแก้รายบุคคลได้ ถ้ามุ่งหวังมาเรียนเพื่อได้เน็ตเวิร์ค…คอร์สของพี่จะไม่เหมาะ

สมัครรับบทความ

ชมบทความเพิ่ม

Scroll to Top