ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ 3makes Learning Space

หลายบทเรียนในคอร์สฟรี บันทึกวิดีโอไว้นานเกิน 1 ปี อาจไม่อัพเดท แต่เนื่องจากเห็นว่าเนื้อหายังมีประโยชน์อยู่ จึงบรรจุในคอร์สฟรี ซึ่งจะทะยอยอัพเดทเนื้อหาใหม่เข้าไปแทน การเข้าชมบทเรียน จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน จากนั้นเลือกคอร์สที่สนใจเรียน เพื่อเข้าชมบทเรียนได้ทันที (ชมคลิปแนะนำวิธีการใช้ห้องเรียน)

Scroll to Top