สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาตามกำลังศรัทธา ได้ที่

บัญชี วาสินี บุณยนิตย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่ 927-226-9565

ทุกการสนับสนุนจะนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาคอร์สเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนให้มากที่สุด

Thank You

Scroll to Top