เทคนิคจัดตำแหน่งข้อความบนภาพสื่อโฆษณาเฟสบุ๊ค

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

หากอัตราส่วนของข้อความต่อรูปภาพสูงเกินไป โฆษณาอาจไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดได้ ต้องจัดวางตำแหน่งข้อความบนภาพอย่างไร ขยับอยู่ตำแหน่งไหนถึงจะเหมาะ เมื่อนำไปโปรโมท จะได้มีโอกาสเข้าถึงโฆษณามากที่สุด

การตรวจสอบข้อความบนภาพ

เฟสบุ๊คให้คะแนนข้อความในรูปภาพ แบ่งเป็น 4 ระดับ

  • ข้อความในภาพ: เหมาะสม โฆษณาจะแสดงตามปกติ
  • ข้อความในภาพ: ต่ำ การเข้าถึงของโฆษณาอาจลดลงเล็กน้อย
  • ข้อความในภาพ: ปานกลาง การเข้าถึงของโฆษณาอาจลดลงอย่างมาก
  • ข้อความในภาพ: สูง โฆษณาอาจไม่แสดง

การเช็คคะแนนข้อความในรูปภาพ ทำได้โดยใช้เครื่องมือ ตรวจสอบข้อความบนภาพ จากเฟสบุ๊ค จากนั้นกดปุ่มสีน้ำเงิน อัพโหลด แล้วเลือกภาพที่ต้องการตรวจสอบ ทางระบบจะแจ้งผลคะแนนให้ทราบในไม่กี่วินาที

มีข้อความของรูปภาพมากเกินไปหมายความว่าอย่างไร

ข้อความในรูปภาพโฆษณาประกอบด้วยข้อความที่ซ้อนทับบนรูปภาพหรือภาพประกอบ โลโก้ที่มีข้อความ หรือลายน้ำที่ใช้ในรูปภาพของโฆษณา และยังประกอบด้วยข้อความในรูปภาพย่อส่วนที่ใช้สำหรับวิดีโอ รวมถึงรูปภาพที่ใช้เป็นภาพหน้าปกหรือรูปประจำตัวของเพจที่โปรโมท

รูปภาพโฆษณาควรมีข้อความเท่าใด

Facebook แนะนำให้ใช้รูปภาพโฆษณาที่มีข้อความน้อยหรือไม่มีเลย เนื่องจากรูปภาพที่มีข้อความเป็นจำนวนมากอาจสร้างประสบการณ์คุณภาพที่ต่ำลงต่อผู้คนบน Facebook ได้

ควรทำอย่างไรเพื่อลดจำนวนของข้อความ

ลองใส่ข้อความส่วนใหญ่ลงในพื้นที่สำหรับข้อความของโฆษณาแทนบนรูปภาพโฆษณา หากจำเป็นต้องใช้ข้อความ ให้ใช้ขนาดตัวอักษรที่เล็กลงและจำนวนคำที่่น้อยลง เพื่อลดอัตราส่วนของข้อความต่อรูปภาพ

คลิปแนะนำเทคนิคการจัดวางข้อความ

นาทีที่ 1:30 เครื่องมือตรวจสอบข้อความบนภาพ
นาทีที่ 4:51 แนะนำกฎ 20%
นาทีที่ 5:59 เทคนิคการจัดตำแหน่งข้อความ

สมัครรับบทความ

ชมบทความเพิ่ม

Scroll to Top