บล๊อคบัญชีโฆษณา เพจปลิว ผิดนโยบายเฟสบุ๊ค ขัดมาตรฐานชุมชน

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

บัญชีโฆษณาถูกปิด ขัดมาตรฐานชุมชน เพจปลิว ช่วงนี้หลายบัญชีโดนปิด เพราะผิดนโยบายโฆษณาเฟสบุ๊ค หลายเพจปลิว เพราะละเมิดความเป็นส่วนตัว ไม่รู้ ไม่ปรับแก้ บัญชีโฆษณาถูกปิด ขัดมาตรฐานชุมชน เพจปลิว ไม่ทันตั้งตัว เรียกคืนไม่ได้

2 เรื่องที่ต้องเร่งทำความเข้าใจ เพื่อให้การใช้เพจและการลงโฆษณาบนเฟสบุ๊คเป็นไปตามนโยบายของเฟสบุ๊ค คือ นโยบายโฆษณา และ มาตรฐานชุมชน

เนื้อหาต้องห้ามในโฆษณาบนเฟสบุ๊ค

นโยบายโฆษณาของเฟสบุ๊คมีอัพเดทเนื้อหาใหม่เพิ่มขึ้น ระบุชัดเนื้อหาใดห้ามมีเด็ดขาดในโฆษณา การฝ่าฝืน การผิดซ้ำๆ อาจมีผลให้เสียสิทธิ์ในการใช้งานบัญชีโฆษณา อ่าน 32 เนื้อหาต้องห้าม ต่อไปนี้

1.ต้องไม่ละเมิดมาตรฐานชุมชน โฆษณาบน Instagram จะต้องไม่ละเมิดแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนของ Instagram

2.ต้องไม่ก่อให้เกิด เอื้ออำนวย หรือโปรโมทสินค้า บริการ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้เยาว์ต้องไม่โปรโมทสินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือไม่ปลอดภัย หรือที่เป็นการหาประโยชน์ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือสร้างแรงกดดันอย่างไม่เหมาะสมต่อกลุ่มอายุเป้าหมาย

3.ต้องไม่เลือกปฏิบัติ หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติต่อผู้คน โดยอิงจากคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เชื้อชาติ ชนชาติ สีผิว สัญชาติ ศาสนา อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ สถานะสมรส ความพิการ ภาวะทางการแพทย์หรือทางพันธุกรรม

4.ต้องไม่โปรโมทการขายหรือการใช้สินค้ายาสูบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

5.ต้องไม่โปรโมทการขายหรือการใช้ยาเพื่อผ่อนคลาย ยาตามใบสั่งแพทย์ หรือยาผิดกฎหมาย

6.ต้องไม่โปรโมทการขาย หรือการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของ Facebook แต่เพียงผู้เดียว

7.ต้องไม่โปรโมทการขายหรือการใช้อาวุธ ยุทธภัณฑ์ หรือวัตถุระเบิด และต้องไม่ใช่โฆษณาอุปกรณ์ดัดแปลงอาวุธ

8.ต้องไม่โปรโมทการขายหรือการใช้สินค้าหรือบริการสำหรับผู้ใหญ่ ยกเว้นการโฆษณาการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด ซึ่งต้องมุ่งไปที่คุณสมบัติการคุมกำเนิดของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่เรื่องความพึงพอใจทางเพศหรือการเสริมสมรรถภาพทางเพศ และต้องกำหนดเป้าหมายไปยังผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

9. ต้องไม่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ รวมถึงภาพโป๊เปลือย การแสดงท่าทางโจ่งแจ้งหรือส่อไปในทางเพศ ชี้นำหรือกระตุ้นเรื่องทางเพศจนเกินควร

10.ต้องไม่มีเนื้อหาที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ สิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นใด

11.ต้องไม่มีเนื้อหาที่ทำให้ตื่นตระหนก สะเทือนอารมณ์ ดูหมิ่น หรือมีการใช้ความรุนแรงมากจนเกินไป

12.ต้องไม่มีเนื้อหาที่บ่งบอกถึงลักษณะส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อมถึงเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ อายุ รสนิยมทางเพศหรือเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ ความพิการ สภาวะทางการแพทย์ สถานะการเงิน สมาชิกภาพในสหภาพการค้า ประวัติอาชญากรรม หรือชื่อบุคคล

13. ห้ามโฆษณาที่มีข้อกล่าวอ้างที่ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากภายนอกหักล้างแล้ว โพสต์ข้อมูลที่ถือว่าเป็นเท็จซ้ำๆ อาจถูกจำกัดความสามารถในการโฆษณาบน Facebook

14. ต้องไม่มีเนื้อหาที่ใช้ประเด็นทางการเมืองและสังคมซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันเพื่อประโยชน์ทางการค้า

15.ต้องไม่นำผู้คนไปยังแลนดิ้งเพจที่ใช้งานไม่ได้ รวมถึงเนื้อหาของแลนดิ้งเพจที่ขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้ออกจากหน้านั้นได้

16.ต้องไม่โปรโมทการขายกล้องสอดแนม อุปกรณ์ติดตามโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สอดแนมอื่นๆ

17.ต้องไม่มีถ้อยคำหยาบคาย ไวยากรณ์เครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ถูกต้อง ต้องใช้สัญลักษณ์ ตัวเลข และตัวอักษรอย่างเหมาะสม โดยไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบโฆษณา

18.ต้องไม่มีภาพที่แสดงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานที่ไม่มีอยู่จริง เช่น ภาพที่ลอกเลียนปุ่มเล่น การแจ้งเตือน หรือกล่องกาเครื่องหมาย รวมถึงโฆษณาที่มีฟีเจอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น คำถามแบบหลายคำตอบในชิ้นงานโฆษณา

19.ต้องไม่มีภาพ “ก่อนและหลัง” หรือภาพที่มีผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงหรือไม่น่าเป็นไปได้ ต้องไม่มีนัยหรือพยายามผลักดันให้ผู้ชมสังเกตตนเองในทางลบเพื่อโปรโมทรูปแบบการรับประทานอาหาร การลดน้ำหนัก หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่นๆ

20.ห้ามโฆษณาการกู้เงินด่วน เช็คล่วงหน้า การให้หลักประกันเพื่อประกันตัว เงินกู้ระยะสั้นอื่นๆ โดยประสงค์ให้นำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายจนกว่าจะถึงวันจ่ายค่าจ้างถัดไปของบุคคลนั้น

21.การโปรโมทโอกาสสร้างรายได้ ต้องอธิบายสินค้าหรือโมเดลธุรกิจที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ต้องไม่โปรโมทโมเดลธุรกิจที่เสนอการคืนทุนในเวลาสั้นๆ จากการลงทุนเพียงเล็กน้อย รวมถึงโอกาสธุรกิจเครือข่าย

22.ต้องไม่โปรโมทการประมูลแบบมีค่าธรรมเนียมสิทธิ์การประมูล หรือโมเดลธุรกิจอื่นที่คล้ายกันนี้

23.จะต้องไม่โปรโมทเอกสารเท็จ เช่น วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองคนเข้าเมืองปลอม

24.ต้องไม่มีเนื้อหานำไปสู่แลนดิ้งเพจนอกเว็บไซต์ที่มอบประสบการณ์ไม่คาดคิดหรือเป็นการรบกวน ไม่นำเสนอโฆษณาที่ชวนให้เข้าใจผิด เช่น หัวเรื่องที่สื่อความเกินจริง กระตุ้นให้ผู้ใช้โต้ตอบกับโฆษณาโดยมิได้สมัครใจ และนำผู้ใช้ไปยังแลนดิ้งเพจที่มีเนื้อหาจริงเพียงเล็กน้อย

25.ต้องไม่มีสปายแวร์ มัลแวร์ หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือหลอกลวง ซึ่งรวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่มีสินค้าเหล่านี้

26.ต้องไม่มีเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวแบบแฟลชที่เล่นโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้กระทำการใดๆ หรือขยายโฆษณาภายใน Facebook หลังจากที่มีคนคลิกโฆษณานั้น

27.ต้องไม่โปรโมทสินค้าหรือสิ่งของที่ช่วยหรือส่งเสริมการเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต

28.ต้องไม่ใช้กลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบโฆษณาหรือระบบบังคับใช้อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเทคนิคที่พยายามปลอมแปลงเนื้อหาหรือหน้าปลายทางของโฆษณา

29.ต้องไม่โปรโมทสินค้าและบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมทที่ชวนให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงอยู่บ่อยครั้ง

30.ต้องไม่โปรโมทการขายชิ้นส่วนหรือของเหลวจากร่างกายมนุษย์

31.ต้องไม่อ้างข้อมูลที่ไม่เป็นจริง บิดเบือน ทำให้เข้าใจผิด หรือ อ้างถึงผลลัพธ์เกินจริงจากการใช้สินค้า เช่น ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพ การจ้างงาน การลดนำหนัก

32.ไม่อนุญาตให้โปรโมทธุรกิจ บริการ แผนรายได้ โดยใช้ข้อมูลเท็จ หรือ ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เพื่อหลอกลวงเงินหรือข้อมูลส่วนตัว

มาตรฐานชุมชน

แสดงภาพรวมของสิ่งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่บน Facebook าอิงตามความเห็นจากชุมชนและคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เช่น เทคโนโลยี ความปลอดภัยสาธารณะ และสิทธิมนุษยชน เพื่อรับประกันว่าเสียงของทุกคนมีค่า

เป้าหมายของมาตรฐานชุมชนคือการสร้างพื้นที่สำหรับการแสดงออกและให้โอกาสทุกคนแสดงความคิดเห็น สามารถพูดคุยกันถึงประเด็นปัญหาที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับตนได้อย่างอิสระ แม้ว่าอาจมีผู้คนบางส่วนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านก็ตาม ในบางกรณี อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่หากอยู่ในกรณีอื่นจะขัดต่อมาตรฐานชุมชน หากเนื้อหาดังกล่าวน่าสนใจและเป็นที่จับตามองของสาธารณะ ซึ่งจะอนุญาตให้มีเนื้อหาดังกล่าวก็ต่อเมื่อได้ประเมินว่ามีประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นเท่านั้น และจะนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาพิจารณาเพื่อตัดสินใจในกรณีเหล่านี้ด้วย

เมื่อเฟสบุ๊คจำกัดการแสดงความคิดเห็น จึงทำเพื่อส่งเสริมคุณค่าต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งประการ

ความถูกต้อง: ต้องการแน่ใจว่าเนื้อหาที่ผู้คนเห็นบน Facebook เป็นความจริง ความถูกต้องจะสร้างสภาพแวดล้อมในการแชร์ที่ดียิ่งขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ไม่ต้องการให้ผู้คนใช้ Facebook เพื่อบิดเบือนตัวตนและสิ่งที่กำลังทำ

ความปลอดภัย: มุ่งมั่นที่จะทำให้ Facebook เป็นสถานที่ที่ปลอดภัย จึงไม่อนุญาตให้มีการแสดงความคิดเห็นที่คุกคามผู้คนบน Facebook เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่เนื้อหานั้นจะข่มขู่ กีดกัน หรือทำให้ผู้อื่นเงียบ

ความเป็นส่วนตัว: มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวทำให้ผู้คนมีอิสระในการเป็นตัวของตัวเอง และสามารถเลือกวิธีและเวลาที่จะแชร์สิ่งต่างๆ บน Facebook เพื่อเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น

ศักดิ์ศรี: เชื่อว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีและสิทธิ์เท่าเทียมกัน และคาดหวังว่าผู้คนจะเคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่นและไม่ก่อกวนหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่ผู้อื่น

มาตรฐานชุมชนนั้นใช้กับทุกคนทั่วโลก และกับเนื้อหาทุกประเภท โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความครอบคลุม เช่น เนื้อหาที่ไม่เข้าข่ายว่าเป็นการแสดงความเกลียดชังยังอาจจะถูกลบออกเนื่องจากละเมิดนโยบายข้ออื่น

ผลจากการละเมิดมาตรฐานชุมชนจะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิดและประวัติของบุคคลผู้นั้นบนแพลตฟอร์มนี้ เช่น อาจเตือนผู้ใช้สำหรับการละเมิดครั้งแรก แต่หากเห็นว่ายังมีการละเมิดนโยบายอีก อาจจำกัดไม่ให้สามารถโพสต์บน Facebook หรือปิดใช้งานโปรไฟล์ของผู้ใช้ดังกล่าว นอกจากนี้ อาจแจ้งฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเมื่อเชื่อว่ามีความเสี่ยงจริงที่จะเกิดอันตรายทางร่างกายหรือมีภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของสาธารณชนโดยตรง

ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เฟสไล่ปิดบัญชี ปิดเพจ แต่ละคน/เจ้าของบัญชี ก็อาจจะเจอปัญหาจากต่างสาเหตุกัน บางเคสก็ต้องเดาไปเองว่าน่าจะผิดเพราะสาเหตุอะไร หากมีข้อมูลอัพเดท จะรีบมาแจ้งให้ทราบค่ะ

สมัครรับบทความ

ชมบทความเพิ่ม

Scroll to Top