ep. 5 ก่อนสร้างสคริปต์ ต้องเข้าใจซีเควนซ์

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

ถ้าเริ่มต้นไม่เคลียร์ การวางแผนสื่อก็เพี้ยน เมื่อสื่อเพี้ยน การนำไปโปรโมทก็ไม่เข้าเป้า ต้องแก้เรื่องนี้ เคลียร์ให้เข้าใจก่อน 

ผู้ใช้สินค้า และ กลุ่มเป้าหมาย ต่างกันตรงไหน และมีผลต่อการวางแผนสื่อสารการตลาดอย่างไร คลิปนี้จะอธิบายเพิ่มเติมค่ะ

สมัครรับบทความ

ชมบทความเพิ่ม

Scroll to Top