เก่งคอนเท้นท์ ในคลิปเดียว

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

จากประสบการณ์ด้าน Content Marketing กว่า 15 ปี วิธีคิดในการสร้างคอนเท้นท์ได้กลายเป็นโมเดล 5 จ.เจรจา แล้วนำไปใช้สอนนักเรียนในคลาส Brand Advance ผลที่ได้ลัพธ์คือ นักเรียนเข้าใจวิธีคิดมากขึ้น วางพล๊อตเรื่องได้ดีมากขึ้น ในระหว่างเรียนการใช้โมเดล 5 จ.เจรจา ต้องมีการฝึกหัดทำ พี่ก็สามารถเช็คความเข้าใจ โดยดูจากงานที่เขียน เทียบกับโมเดลที่เรียน

ในคลิปจะอธิบายโมเดลและวิธีการใช้ในการสร้างเล่าเรื่อง

สมัครรับบทความ

ชมบทความเพิ่ม

Scroll to Top