แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้ห้องเรียนออนไลน์

หลังจากลงทะเบียนแล้ว กรณีคอร์สฟรี สามารกกดปุ่ม ENROLL เพื่อเข้าชมบทเรียนได้เลย กรณีคอร์สที่มีค่าใช้จ่าย หลังจากชำระค่าคอร์สแล้ว ส่งใบโอนพร้อมอีเมล์ที่ลงทะเบียนทางแมสเซนเจอร์เพื่อปลดล๊อค

ต้องมีอย่างน้อย 7 ตัว (ผสมระหว่างตัวอักษร ตัวเลข สัญญลักษณ์)
Scroll to Top