2 สาเหตุ!!! บัญชี LINE OA ไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นได้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

ใช้ LINE Official Account อยู่ดีๆ ได้รับข้อความ บัญชีนี้ไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นได้ เกิดอะไรขึ้น เช็ค 2 เหตุผลที่เป็นต้นเหตุบัญชีไม่สามารถใช้งานได้

สมัครรับบทความ

ชมบทความเพิ่ม

Scroll to Top